fbpx

Integritetspolicy

29 juni 2018, tillägg 21 april 2019.

Walking Talking International AB (Walking Talking) värnar om din personliga integritet. Walking Talking besökares och kunders förtroende är Walking Talking mest värdefulla tillgång och därför följer Walking Talking denna Integritetspolicy som följer tillämplig dataskyddslagstiftning. Det är viktigt att du tar del av och förstår Integritetspolicyn och hur du kan påverka användningen av dina personuppgifter.

Personuppgifter

För att bli medlem finns obligatoriska uppgifter du behöver lämna för att bli medlem i Walking Talking Meet. När du ansöker om medlemskap eller kontaktar oss i våra kontaktformulär får Walking Talking personuppgifter om dig.

Genom att lämna dessa samtycker du uttryckligen till Walking Talkings behandling av dem. De kommer att hanteras med automatisk databehandling. Walking Talking International AB är personuppgiftsansvarig för denna behandling. När dina personuppgifter behandlas sker det i följande syften:

– att matcha ihop dig med andra medlemmar för att hitta promenadsällskap

– för andra medlemmar möjliggöra kontakt inom ramen för tjänsten

– att bjuda in till, påminna om samt upprätthålla kontakt inför, under och efter promenadmöten, så kallade Meets

– publicera dina i tjänsten skapade Meets publikt och göra dem tillgängliga för medlemmar att boka

– när du bokar ett Meet identifiera dig för Meetskaparen

– ge medlemmar möjlighet att följa aktivitetsflöden

– marknadsföra Walking Talking

– meddela dig om erbjudanden eller tjänster från Walking Talking eller från samarbetspartners till Walking Talking via epost eller liknande kommunikationssätt.

– göra analyser för att skapa och utveckla innehåll i tjänsten

– förbättra riktad marknadsföring i sociala med hjälp av din epostadress som identifierare för retargeting och målgrupp identifikation, så du slipper onödig reklam.

– att i det fall du gravt missköter eller bryter mot dina åtaganden under dessa villkor, rapportera till polismyndigheten eller liknande.

– för att kunna spåra och förhindra icke godkänd aktivitet

– för att kontakta dig för marknadsundersökningar där möjlighet att avböja deltagande erbjuds i samband med att du får ytterligare information om  processen och hur dina uppgifter kommer att behandlas i det fall att du ger ditt specifika samtycke.

Samtidigt som du accepterar användarvillkoren samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter för ovanstående syften och att Walking Talking lämnar ut personuppgifter till tredje man om det krävs för att kunna ge dig den tjänst du beställt eller något av ovanstående syften. Walking Talking har rätt att använda underbiträden, så kallade Personuppgiftsbiträden och personuppgifterna kan komma att behandlas utanför EU/EES.

Vi använder Google-tjänster för att skapa kartor och tillhandahålla autokomplettering när du letar efter händelser per plats, vilket kan samla in data via din webbläsare i enlighet med Googles sekretesspolicy.

Vi samlar och lagrar information som du skickar till oss när du bokar, för att reservera dina begärda utrymmen vid vårt evenemang och upprätthålla en förteckning över närvaro.

Vi samlar och lagrar information som du skickar till oss om händelser (och motsvarande platser) du vill publicera på vår webbplats.

Vi kan använda cookies för att tillfälligt lagra information om en pågående bokning samt eventuella fel / bekräftelse meddelanden medan du skickar in eller hanterar dina händelser och platser.

Du har du rätt att skriftligen begära att Walking Talking International AB redogör för vilka personuppgifter som behandlas om dig och har rätt att ändra uppgifterna om de är felaktiga eller ofullständiga.

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas vid avslutande av medlemskap med undantag för eventuella uppgifter som personuppgiftsansvarig enligt lag behöver spara.

Du har rätt att avregistrera dig från Walking Talkings e-postutskick.

Cookies / kakor

Walking Talking använder spårningsteknik (t ex Cookies) som ger möjlighet att lagra och få tillgång till upplysningar på din mobil, surfplatta och dator. Detta för att tjänsten ska fungera och göra det lättare för dig att använda. Cookies identifierar dig inte personligen, den innehåller inte virus eller kan inte heller förstöra information på din enhet. Information som sparas innehåller inte personlig information utan ger statistik om trafiken på webbplatsen. I statistik – och trafikspårnings ändamål använder Walking Talking tredjepartscookies från Google Analytics. Du kan välja att förhindra Walking Talking från att lagra cookies på din dator eller ställa in i vilken nivå du accepterar dessa i din browser.

Konsumenträtt

Du har enligt distanshandelslagen ångerrätt för köp på internet inom 14 dagar från mottagandet, så vida du inte börjat utnyttja tjänsten. Vill du ångra ett köp, vänligen Walking Talking International AB på i kontaktformuläret på walkingtalking.se.

Om vår tjänst inte motsvarar avtalet har du rätt att reklamera köpet upp till 3 år från köp. Kontakta då Walking Talking International AB i kontaktformuläret på walkingtalking.se.

Walking Talking förbehåller sig rätten att ändra användarvillkoren. Om samtycke behövs för ändringen anses det inte vara godkänt innan samtycke är inhämtat. Vill du vill avsluta sitt medlemskap har du rätt att avregistrera dig från tjänsten.

Ansvarig för denna tjänst och personuppgiftsansvarig är Walking Talking International AB, organisationsnummer 556787-5421. Kontaktuppgifter finns under fliken Om oss på webbsidan walkingtalking.se.