fbpx

Våra etiska regler

Walking Talking Meet är ett nätverk och en plattform för människor att mötas, promenera och samtala ihop. Vi värnar om alla människors lika värde och anstränger oss för att skapa möjlighet för alla att delta. Som medlemmar möter vi varandra med ömsesidig tillit och respekt.

Det betyder att du som medlem förväntas vara artig och vänlig i kommunikation och i mötet med andra medlemmar, att du visar hänsyn inför människors olikheter och vitt skilda behov. Vi lyssnar in och delar med oss men respekterar också en önskan om gemensam tystnad under promenad. 

Som medlem deltar du efter din förmåga och gör ditt bästa för att mötas och fullfölja de promenader du kommit överens om med andra medlemmar. Vi meddelar varandra om vi får förhinder genom plattformen.

När promenaden är över avslutar vi på ett trevligt och korrekt sätt och respekterar varandras integritet och person. Vi använder därför plattformen för att åter knyta kontakt medlemmar emellan.