fbpx

Inbjudan att delta i vetenskaplig studie

Mitt namn är Leo Nykvist och jag är en masterstudent vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet. Inom ramen för mitt examensarbete ska jag nu genomföra en enkätundersökning för att se om det finns några samband mellan Walking Talking-appen och användarnas välbefinnande. Därför ber jag dig om hjälp för att öka kunskaperna, och samtidigt bidra till kunskaper som kan göra Walking Talking-appen bättre för dig att använda. OBS! Du behöver INTE ha laddat ner appen och/eller använt den för att svara på frågorna.

Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan motivering. Allt arbete sker under handledning av Erik Berglund, forskare, vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.

  • Undersökningen pågår under vecka 11 – vecka 15 (19/3-19/4)
  • Enkäten tar c:a 15 min att svara på
  • Dina svar kommer att behandlas helt anonymt via Uppsala universitets enkät program Kurt Läs mer här
  • I samarbete med Walking Talking kommer vi skicka påminnelser för att så många som möjligt ska få chansen att svara.
  • Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan någon motivering till varför
  • Du behöver inte ha laddat ner appen och/eller använt den för att svara på frågorna
  • Länken till undersökningen finner du via röda knappen längre ner i texten

Dina svar kommer behandlas konfidentiellt!

All data som samlas in kommer att kodas så dina svar kommer inte kunna kopplas till dig som person och resultatet presenteras så att enskilda personer inte kommer kunna identifieras.

Samtycke om deltagande

Genom att besvara enkäten bekräftar du att du har tagit del av den skriftliga informationen ovan och samtycker till att delta i studien.

Kontakt vid frågor

Om du har frågor, tveka inte att kontakta mig:

Leo Nykvist
Leo.nykvist.6108@student.uu.se